Certificeringsprocessen er delt op i 6 step:

1. Dit arbejde forud for certificering
Du skal opbygge og implementere et ledelsessystems i henhold til ce standarder, som du ønsker at blive certificeres i. Arbejdet indebærer blandt andet at identificere virksomhedens mål og hovedprocesser. Du skal sikre, at processerne styres ordentligt og de inddrages i hele virksomheden, samt sikre at identificerer interessenter og deres krav. Man kan kort sige, at du skal beskrive, hvordan du arbejder i dag, og ud fra dette finde forbedrings muligheder i dine processer.

Derudover skal du sikre dig, at ledelsen har sat kriterier for målingerne og overvågning af selve processerne. Dette for at sikre, at processerne understøtter, hvordan du opfylder dine mål. De vigtigste processer skal sikre lovkrav, kundekrav og krav fra andre interessenter.

2. Indledende møde forud for audit
For at vi bedst kan understøtte dine aktiviteter under selve audit, er den indledende samtale meget vigtig. Her planlægger vi det kommende audit med fokus på dine udfordringer og muligheder, for at skabe mest muligt værdi på det pågældende audit.

3. Audit trin I og gennemgang af dokumenter/system
Et certificeringsaudit udføres i 2 trin. Først et indledende audit efterfulgt af certificeringsaudit. Under det første audit og dokumentgennemgang gennemgår vi dit ledelsessystem på et overordnet niveau. Dette er for at sikre du er klar til audit, og dit ledelsessystem dækker alle kravene. I denne fase fastlægger du sammen med din auditor, hvor og hvilket fokus der skal være på selve audit, samt bestemmer omfanget og auditplanen forud for certificeringsauditten.

4. Certificering
Certificeringsauditten bliver normalt afholdt 3-6 uger efter første audit (trin 1) og må ikke finde sted mere end 6 måneder efter den første audit. Certificeringsauditten er et mere omfattende audit, hvor auditor fokuserer på implementeringen af hele dit ledelsessystem. Dette gøres gennem interviews og stikprøver i din virksomhed. På det afsluttende møde vil du få præsenteret resultatet og eventuelle afvigelser, samt forbedringer, som auditor har fundet under sin gennemgang af virksomheden. Afgivelser og mulige forbedringer indgår også i auditrapporten og skal behandles i afvigelsessystemet via kundeportalen. På det afsluttende møde er der naturligvis mulighed for at kommenterer både afvigelser, forbedringer og best practice m.m.

5. Årlige audits
For at opretholde certificering og for at understøtte udviklingen af dit ledelsessystem, skal vi foretage periodiske audits. Omfanget af hver audits bestemmes på forhånd i henhold til den plan og program, vi har udarbejdet. Vi besøger dig mindst én gang i løbet af en 12 måneders periode og op til to gange om året, disse audits dækker en begrænset del af dit ledelsessystem

6. Recertificering / fornyelse af dit certifikat
Hele ledelsessystemet auditeres i overensstemmelse med standardens krav mindst én gang i løbet af en treårig periode. Der foretages derfor en recertificering hvert tredje år. Recertificering er mere omfattende, der har til formål at dække alle standardens krav. Når dine afvigelser er håndteret, afgør C1 Certification, om dit ledelsessystem understøtter din virksomhed og opfylder de krav, der kræves af standarderne, og udsteder et nyt certifikat med 3 års gyldighed.