Brug af logo

Certificeringsmærke og logo

Du kan med fordel benytte vores certificeringslogo, så længe der synligt referereres til C1 Certification, og at du kun markedsfører de certificeringer, som du har fået udstedt af C1 Certification

Certifikat

De certifikater som C1 Certification udsteder til kunder, inkluderer akkrediteringens akkrediterings myndighedens logo.
Kunden har ret til at kopiere og distribuere komplette kopier af certificeringsdokumenter. Hvis certificeringsordningen angiver særlige betingelser for, hvordan en certificering må formidles af kunden, skal disse følges af kunden og ved disse lejligheder oplyser C1 Certification herom. Kunden har ret til at vise sin certificeringsstatus med certifikatet og tilhørende certificeringsmærke på f.eks. hjemmeside, præsentationer, firmabiler etc. Den originale version af certifikatet og dets tilhørende certificeringsmærker er sammen med instruktioner vedrørende reproduktion, distribution og brug leveret af C1-Certification. Vi er forpligtet til løbende at kontrollere kundens brug af certificeringslogo og akkrediteringslogo. De væsentlige dele er:
1. Logoet skal gengives i sin helhed med en acceptabel størrelse og farve.
2. Logoet skal bruges til at vise overholdelse af kundens processer og ikke de produkter eller tjenester, kunden leverer.
3. Logoet må ikke anvendes på en sådan måde, at det vildleder eller viser et vildledende billede af tildelte certificeringer.
4. Individuelle laboratorierapporter, produkter eller produktemballage kan ikke mærkes med etiket eller logo.

Produktets emballage

På produktemballagen eller med tilhørende information er det tilladt at kommunikere, at virksomheden er omfattet af et certificeret ledelsessystem. Det kan dog ikke på nogen måde indebære, at produktet, den enkelte proces eller service er certificeret. Kommunikationen skal omfatte følgende aspekter:
1. Klar identifikation af den certificerede virksomhed (f.eks. mærke eller navn).
2. Hvilken type ledelsessystemcertificering det refererer til (f.eks. kvalitet eller miljø) og dens gældende standard.
3. At C1 Certification har udstedt certifikatet.

Logo kan hentes i ”dashbord”, alternativt kan logo fremsendes via mail